ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

ផ្តល់ជំនួយដល់អតិថិជន

អ៊ីមែលinfo@hemgrinder.com

អាសយដ្ឋាន៖ ១៨១៦ ប៊ីលហ្គ G, ទេសភាពទីក្រុង Hualian, Dist ២៧, Dalang Bao'an dist, ខេត្ត Shenzhen ប្រទេសចិន

 

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរឬយោបល់ជាក់លាក់សូមទាក់ទងមកក្រុមការងារនៅហែមហ្គ្រូសថ្ងៃនេះ!